Jaarrekening 2019

Bijlagen

2. Risico's

In de paragraaf "weerstandsvermogen en risicobeheersing" zijn de algemene en specifieke risico's samengevat. Onder "risico" verstaan we het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne en/of externe omstandigheden waarvoor geen maatregelen zijn getroffen (geen voorziening gevormd) en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. De algemene risico's zijn in de paragraaf weerstandsvermogen toegelicht.
De specifieke risico's per programma zijn in deze bijlage toegelicht. De schadekans van de risico's is aangeduid met mogelijk (er is een beperkte kans dat het risico zich voordoet) en waarschijnlijk (er is een kans dat het risico zich voordoet). Zodra de kans groot is dat het risico zich voordoet en er kan een inschatting gemaakt worden van het bedrag is altijd de afweging of we dan conform BBV voorschriften een 'voorziening voor toekomstige verplichtingen' moeten vormen. Dat is voor de onderstaande risico's niet aan de orde.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 15:53:45 met de export van 06/02/2020 15:50:53