Jaarrekening 2019

Paragrafen

3e. Bedrijfsvoering

In deze paragraaf wordt gereflecteerd en verantwoording afgelegd over de ambities die zijn opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting 2019. Naast de dienstverlening en de levering van de reguliere producten en projecten is door bedrijfsvoering gewerkt aan het op orde brengen van de basis voor de korte termijn en de doorontwikkeling van bedrijfsvoering voor de middellange termijn.

Bij de kadernota 2020 zijn intensiveringen voorgenomen die per 1-1-2020 beschikbaar zijn gekomen met de vaststelling van de begroting 2020. In de jaarrekening 2020 worden deze verantwoord.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 15:53:45 met de export van 06/02/2020 15:50:53