Jaarrekening 2019

Bijlagen

1. Kerngegevens

Kerngegevens

Kerngegevens per 31 december

2017

2018

2019

Sociale structuur

Aantal inwoners

229.136

231.633

234.401

Inwoners < 20

45.826

45.806

45.861

Inwoners > 64 jaar

38.333

38.641

39.098

Inwoners 65 t/m 74 jaar

20.630

20.698

20.810

Inwoners 75-84 jaar

12.619

12.704

12.893

Inwoners 85 jaar e.o.

5.084

5.239

5.395

Aantal WW-uitkeringen

4.509

3.805

3.582

Aantal bijstandsgerechtigden WWB/Participatiewet 1

6.869

6.485

6.245

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in ha)

8.892

8.892

8.892

Lengte wegen (in km)

938

938

931*

Aantal woningen

109.089

110.282

112.779*

Aantal bewoners per woning

2,10

2,10

2,08*

% huurwoning

53

53

54

% eigen woning

47

47

46

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

1   Deze indicator komt terug bij taakveld 6.3 ‘Inkomensregelingen als ‘aantal verstrekte uitkeringen’.

* De bedragen uit de kolommen 2017 en 2018 zijn cijfers zoals deze in de jaarrekeningen zijn verwerkt. Door een actueler inzicht zijn deze cijfers gewijzigd en sluiten niet meer aan met het boekwerk:
- Lengte wegen (in km); zowel 2017 en 2018: 931; hiermee is er geen afwijking tov 2019
- Aantal woningen: 108.682 in 2017, 110.287 in 2018
- Aantal bewoners per woning, 2,11 in 2017

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 15:53:45 met de export van 06/02/2020 15:50:53