Jaarrekening 2019

Begrotingsafwijkingen en onrechtmatigheid

Analyse begrotingsafwijkingen en investeringskredieten

bedragen in € 1.000

Taakveld

Omschrijving

Investerings
ruimte saldo

Reden/oorzaak voor negatieve investeringsruimte

2.1 - Verkeer en vervoer

Overige investeringen < € 1 mln.

-27

Betreft project maatschappeijk nut. Voorber. kred. snelfietsroute HTCE-deRun. Een uitgebreider participatie en ontwerpproces is gevolgd om te komen tot een definitief ontwerp voor de snelfietsroute.

4.2 - Onderwijshuisvesting

Overige investeringen < € 1 mln.

-11

Kleine overschrijdingen < € 10 K.

Totaal

-38

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 15:53:45 met de export van 06/02/2020 15:50:53